MENU

Historia Patron Biały Dunajec Statut ZSPiG nr 1 Aneks do Statutu z dnia 28.02.2014r.

Biały Dunajec

Historia

 

 

                    Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum nr 1

w Białym Dunajcu

 

W skład zespołu wchodzą : Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kazimierza Wielkiego i Gimnazjum nr 1.

W roku 1884 Galicyjska c.k Rada Szkolna Krajowa zorganizowała w Białym Dunajcu filialną szkołę, która mieściła się w domu prywatnym, dzierżawionym na cele oświatowe. Już wtedy szkoła nosiła imię Kazimierza Wielkiego . W 1889 r. białodunajczanie przystąpili do budowy własnej szkoły - zlokalizowali ją w dolnej części wsi. Po trzech latach stanął murowany budynek, który po II wojnie światowej został rozbudowany. W latach 1966-67 dobudowano 2 sale lekcyjne, w kolejnych latach dokonano modernizacji budynku.

Z inicjatywy mieszkańców wsi i dzięki zaangażowaniu władz samorządowych 1.09.1996 roku . uczniowie rozpoczęli naukę w nowym budynku szkolnym, -pięknie położonym nad rzeką Biały Dunajec, z widokiem na Tatry. W latach 2001-2003  w budynku szkolnym działały z oddzielną dyrekcją szkoła podstawowa i gimnazjum. Od 01.09.2003r. decyzją Rady Gminy powołano Zespół Szkół nr 1. Szkoła posiadała około 20 sal lekcyjnych, liczne klaso-pracownie przedmiotowe, stołówkę z kuchnią, bibliotekę z czytelnią, pracownię komputerową oraz powstałe w 2004r. wielofunkcyjne boisko sportowe o nawierzchni asfaltowej. Do szkoły może uczęszczać nawet do 400 uczniów szkół gminy. Otwarta została pierwsza w gminie Biały Dunajec hala sportowa. Uczniowie oraz zorganizowane grupy mogą doskonalić swoje umiejętności sportowe także poza lekcjami w-f.

Do szkoły uczęszczają uczniowie Białego Dunajca Dolnego oraz do gimnazjum uczniowie z Gliczarowa Dolnego. Grono Pedagogiczne liczy obecnie 30 nauczycieli, dyrektorem szkoły jest pani Halina Michalska,  wicedyrektorem pani Maria Zarzecka.

Na wyróżnienie zasługuje działający w latach 1996 – 2009 zespół muzyczny „Dzieci Dunajca”  pod kierownictwem pani mgr Elżbiety Bachledy, który zdobywał nagrody i wyróżnienia na Ogólnopolskim Festiwalu Muzyki Szanty i Folk w całej Polsce. W 2001r.  zespół wydał własną płytę ,,Szanty po góralsku”. Dzięki zaangażowaniu nauczycieli w-f, pana Bartłomieja Dębickiego oraz pani Joanny Galicy – Wójcik uczniowie  odnoszą sukcesy sportowe szczególnie w grach zespołowych. Z inicjatywy dyrektora i grona pedagogicznego w 2003r. odsłonięto w 100 rocznicę urodzin Antoniego tablicę pamiątkową poświęconą Helenie i  Antoniemu Zachemskim. Dla upamiętnienia tej uroczystości każdego roku organizowany jest konkurs recytatorsko-plastyczny ,,Słowem i pędzlem malowane” skierowany do uczestników z terenu gminy oraz spoza gminy Biały Dunajec.

W środowisku wiejskim szkoła cieszy się uznaniem i poważaniem, a władze samorządowe dokładają starań, aby wzbogacić bazę szkoły, czego dowodem jest budowa nowoczesnej sali widowiskowej i siłowni, z której będą korzystać nie tylko uczniowie ale także mieszkańcy wsi.

Cła społeczność szkolna dokłada wszelkich starań, aby podwyższyć wyniki nauczania i realizować plany dydaktyczne i wychowawcze, a także aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym wsi. W roku szkolnym 2011/12 do szkoły uczęszcza 303 uczniów. Zatrudnionych jest 30 nauczycieli oraz 5 osób w  obsłudze i administracji.

 

Wiadomości

Kontakt

  • Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum nr 1 w Białym Dunajcu
    Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum nr 1 w Białym Dunajcu, ul. Jana Pawła II 184a
  • (018) 20 73 126

Galeria zdjęć